Kalendár povinností na mesiac február 2012

8. 2.2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatieľov za január 2012 (POZOR! v novej výške). Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo.. read more →

Kalendár povinností na mesiac december 2011

Prinášame vám prehľad daňových a odvodových povinností na mesiac december 2011. read more →

Kalendár povinností na november 2011

Závislá činnosť: Zdravotné poistenie – splatnosť preddavku na poistné: V deň určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac V deň poslednej výplaty za príslušný mesiac posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné (ak nie je určený výplatný termín, preddavok na poistné za október 2011 je splatný.. read more →