Kalendár povinností na mesiac júl 2012

Dátum Povinnosť 9. 7. 2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za jún 2012. Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu  so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného.. read more →

Kalendár povinností na mesiac jún 2012

Dátum Povinnosť 8. 6. 2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za máj 2012. Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu  so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného.. read more →

Kalendár povinností na mesiac máj 2012

Tak ako každý mesiac, aj teraz vám prinášame prehľad povinností na nastávajúci mesiac. read more →

Kalendár povinností na mesiac apríl 2012

Dátum Povinnosť 2.4.2012 Splatnosť mesačných preddavkov na daň z   príjmov PO, u ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 596,96 eur, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Splatnosť mesačných preddavkov na daň z   príjmov FO,   ktorých   posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 eur, a to.. read more →

Kalendár povinností na mesiac marec 2012

Keďže 31. marec pripadá tento rok na sobotu, povinnosť podať daňové priznanie sa presúva na 2. apríla. No aj napriek tomu na nás čakajú v mesiaci marec 2012 tieto povinnosti: Dátum Povinnosť 8. 3. 2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za február 2012. Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu.. read more →