Kalendár povinností na mesiac december 2012

Dátum Povinnosť 10. 12. 2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za november 2012. Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu  so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného.. read more →

Kalendár povinností na mesiac november 2012

Dátum Povinnosť 8. 11. 2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za október 2012. Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu  so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného.. read more →

Kalendár povinností na mesiac október 2012

Dátum Povinnosť 8. 10. 2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za september 2012. Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu  so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného.. read more →

Kalendár povinností na mesiac september 2012

Dátum Povinnosť 10. 9. 2012 Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za august 2012. Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu  so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného.. read more →

Kalendár povinností na mesiac august 2012

Upozornenie pre všetky SZČO – 8.8.2012 je splatné poistné na sociálne poistenie účinné od 1. júla 2012 na základe príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011 (SZČO, ktorá mala príjem z podnikania vyšší ako 4078,68 eur)! read more →