Kalendár odvodových povinností 2014

Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2014:   Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO / Zmena Skončenia materskej dovolenky V.. read more →

Daň z motorových vozidiel 2013

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013 je nutné podať do 31.januára 2014 (piatok) a do tohto istého dátumu je nutné vykonať úhradu dane. V porovnaní s minulým zdaňovacím obdobím (2012) je v daňovom priznaní niekoľko noviniek: zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva sa bude vyplňovať s presnosťou na kalendárne dni (napr. kratšie zdaňovacie obdobie sa.. read more →

Odvody pre SZČO od 1.1.2014

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa dočkali zvýšenia odvodov… Od 01.01.2014 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť. Poistné na sociálne poistenie 2013 2014.. read more →

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl v sociálnom poistení

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia voči Sociálnej poisťovni závisia od ich konkrétneho rozhodnutia.   Absolvent zostane nezamestnaný V tomto prípade nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, bez ohľadu nato, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky… read more →

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012

Zamestnávateľ, ktorý mal v uplynulom roku 2012 viac ako 20 zamestnancov a nezamestnával žiadneho občana so zdravotným postihnutím, ani nezadal zákazku na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, je povinný do 31.03.2013 odviesť za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného počtu, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej.. read more →