29 aug 2017

Zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice od 01.09.2017

0 komentárov
[hore]